solna-jeskyne-salza russia france deustch english
DETOXIKACE

Revoluční detoxikační metoda k upevnění zdraví - naleznete v SOLNÉ JESKYNI SALZA ZAŠOVÁ - Tel. 774 33 22 00.

Celý svět je jeden jediný oceán elektromagnetických energetických polí, která - ať už se projevují jako vlnění nebo jako částice - mají dvě společné charakteristiky:
- pohybují se rychlostí světla,
- obsahují elektrické a magnetické složky, které vůči sobě vibrují v pravém úhlu.

Doporučené indikace:
- Normální doporučené užívání - třikrát týdně u normálně silných osob a jednou týdně u velmi slabých osob
- Akutní respirační potíže, třikrát týdně
- Chronické respirační potíže, jednou týdně
- Akutní hepatické problémy, třikrát týdně
- Chronická hepatitida, jednou týdně
- Chřipka u pacientů se silnou konstitucí, dvakrát denně dva až tři dny
- Chřipka u pacientů se slabou konstitucí, jednou za dva dny
- Chronické oběhové problémy, jednou týdně
- Zažívací problémy, dvakrát týdně
- Po vypití velkého množství alkoholu nejdříve za dva dny
- Při potížích souvisejících se stresem třikrát týdně
- U nemocí nebo infekcí močových cest (například u cysticidy) považujeme za optimální dvě až tři kúry týdně, dobré je pít přitom brusinkovou šťávu
- Ženské nemoci, dvakrát až třikrát týdně, není-li pacientka příliš slabá, jinak pouze jednou týdně
- Mužské nemoci, dvakrát až třikrát týdně
- Artritida a revmatické potíže, dvakrát nebo třikrát týdně; u geriatrických nebo velice těžkých případů dbejte na to, aby pacient detoxikoval poprvé nohama a podruhé rukama
- Bolesti hlavy lze zpravidla odstranit dvěma kúrami týdně

Mají-li buňky zdravého lidského organismu záporný potenciál v rozmezí 70-90 milivoltů, probíhá absorpce živin a vylučování toxinů normálně. Oproti tomu stresované nebo poškozené buňky vykazují záporný potenciál v rozmezí 10-20 milivoltů. Takové buňky přijímají minimum živin a vylučují minimum toxinů. Přístroj Mary Staggs Detox napomáhá optimalizaci záporného potenciálu a uvádí lidský organismus do ideální bioenergetické rovnováhy.

Lidská chodidla mají obrovskou spoustu pórů, mazových žláz, nervových zakončení a reflexních bodů. Mazové žlázy jsou těsně spojeny se sítí jemných kapilár, nejmenších krevních cév. Určité body na chodidlech odpovídají jistým orgánům a systémům v těle, takže je lze stimulovat tlakem na různé body. Na tomto principu je založena i reflexní terapie; z podobně celostního přístupu vychází indická ayurvéda a tradiční čínská medicína. Podle akupunktury, reflexologie, kineziologie a mnoha dalších disciplín existují v těle energetické dráhy. Stimulace, deakcelerace a vyrovnávání tělesných bioenergií - to vše již bylo vědecky prokázáno. Fyzikové, chemikové, biologové, lékaři, psychiatři a psychologové z mnoha světadílů přispěli svými objevy k obohacení našeho vědění na tomto poli.

Přístroj Mary Staggs Detox vychází z těchto principů a navazuje na dílo dr. Royala Raymonda Rifeho, který vynalezl a zkonstruoval univerzální prizmatický mikroskop, nejsilnější mikroskop na světě, jenž mu umožnil roku 1920 objevit virus lidské rakoviny. Později ještě objevil frekvenci elektromagnetické energie, která dokázala zničit virus rakoviny, když se na něj namířila. Zkonstruoval přístroj, jenž vysílal energetické pole a dokázal ničit virus rakoviny v tělech pacientů.

Jednou z cest, které na Rifeho výzkumy dnes navazují, je tzv. vibrační medicína. Je definována jako metoda, která se pokouší léčit nemoc a transformovat lidské vědomí prací s energetickými strukturami, které řídí fyzické projevy života. Tvrdí, že lze lidi vyšetřovat elektrickými přístroji, které vyrábějí magnetismus - což naznačuje, že máme vnitřní cirkulující jádro obsahující železo (hemoglobin) a elektrickou aktivitu vytvářenou především srdcem a mozkem (aktivita EKG a EEG).

Ačkoli na Západě se vibrační medicína praktikuje poměrně krátkou dobu, na nejrůznějších místech planety je odpradávna součástí tradiční praxe - odhaduje se, že téměř sto tradičních kultur používá některou z forem energetické práce. Existuje mnoho technik, které spadají do této kategorie, včetně akupunktury, akupresury, elektromedicíny, bioelektrické stimulace a elektromagnetických energií.

Práce s energiemi léčí pomocí "rezonance". Atomy, které tvoří fyzické tělo, jsou tvořeny pohybujícími se částicemi s různými elektrickými náboji. Všechny substance těla jsou zhotoveny z těchto pohybujících se částic. A tak ačkoli vypadá pevně, je každá buňka vlastně v pohybu - neboť je vytvořena z energetických vln.

Práce s energiemi zároveň může léčit tak, že ovlivňuje rytmus, frekvenci, vlnovou délku a elektromagnetické náboje těla. Chcete jednoduchý příklad působení rezonance? Zamyslete se tedy nad tím, jak na vás působí hudba. Může změnit vaši náladu, způsobit bolest a dokonce ji můžete vnímat fyzicky, je-li moc hlasitá. Je tomu tak proto, že energetické vlny ve vašem těle se změní, jakmile začnou rezonovat s energetickými vlnami hudby.

Dr. Robert O. Becker, jenž se věnuje otázce regenerace tělesných částí, objevil, že řídící systém, který iniciuje, reguluje a zastavuje léčení je elektrický. Přítomnost elektromagnetického aspektu v těle byla opakovaně demonstrována. Například elektromagnetické pole produkované mozkem je snadno zjistitelné a dá se měřit a analyzovat několik stop od hlavy.

Kromě elektrických frekvencí svalů, mozku a srdce existuje ještě jiné energetické pole, o menší amplitudě a vyšší frekvenci. Tato elektromagnetická energie je osmkrát až desetkrát rychlejší než ostatní biologická elektřina zjištěná na povrchu těla a asi polovičně až třetinově silná jako napětí nehybného svalu vyjádřené v milivoltech.

Lidské tělo, jak dobře víme, je tvořeno převážně vodou. Krev, intersticiální a intracelulární tekutiny, ač oddělené různými membránami, jsou slané roztoky, které existují v těsném vzájemném vztahu. Jsou-li do elektrolytické lázně přístroje Mary Staggs Detox vloženy nohy nebo ruce, vznikne spojení mezi tělesnými tekutinami a vodou, neboť obojí je slané.

Metoda Mary Staggs Detox je založena na elektrolýze a podporuje přirozenou detoxikaci, která tělu umožňuje upevnit zdraví. Detoxikace je založena na bioenergetické stimulaci různých tkání, orgánů a systémů, které potom mohou lépe vykonávat svoji detoxikační funkci. Tato stimulace pomáhá obnovit rovnováhu, která zase pomůže upevnit naše zdraví.

Elektrolýza v lázni způsobuje uvolňování různých substancí v důsledku štěpení molekul vody. Ty se přemísťují k elektrodám, nebo jsou jimi vylučovány, a probíhá transformace, která vyústí ve srážení částeček ve vodě, změnu její barvy (závisí na kvalitě použité vody - voda se nemusí zbarvovat), ionizační proces a uvolňování plynů, a to silně ovlivňuje náš organismus. Bioenergetické proudění vyvolané v těle má stimulující účinek na mikrocirkulaci, může pomoci odstranit překážky a podpořit činnost tkání, orgánů a systémových funkcí.

Ceník

Detoxikační metoda M a r y S t a g g s D e t o x

Čistá budoucnost
Přístroj Mary Staggs Detox napomáhá optimalizaci záporného potenciálu a uvádí lidský organismus do ideální bioenergetické rovnováhy. Neustálé bioenergetické proudění v těle je integrováno do ionizační detoxikační metody Mary Staggs Detox a využito k zahájení procesu, jenž umožňuje obnovit rovnováhu potřebnou k upevnění zdraví

Základní ceník:

  základní cena cyklus 3 kůry cyklus 6 kůr délka procedury
Děti 5 - 8 let 120,- Kč 350,- Kč 600,- Kč 10 minut
Děti 8 - 13 let
170,- Kč 500,- Kč 900,- Kč 20 minut
13 let a více 220,- Kč 650,- Kč 1200,- Kč 30 minut

Ke každé proceduře nápoj zdarma !

objednávka služby

Příjemný pobyt Vám přeje SALZA